Rechten en plichten

Vooraleer je aan de slag gaat als vrijwilliger is het belangrijk op de hoogte te zijn van je rechten en plichten:

Je bent een vrijwilliger als...

 • je helpt bij een organisatie/vereniging
 • je er geen geld bij verdient
 • niemand je verplicht om vrijwilligerswerk te doen

Je mag vrijwilliger zijn...

 • vanaf het jaar dat je 16 jaar wordt
 • als werkloze/bruggepensioneerde mét een toelating van de RVA, vraag daarvoor het formulier C45 B aan
 • met een uitkering van de mutualiteit vraag je de toelating aan de adviserende geneesheer
 • met een leefloon van het OCMW als je je dossierbeheerder hierover inlicht
 • als buitenlander binnen de EU, of met een geldige verblijfsvergunning
 • als vreemdeling met recht op opvang: meer info

De organisatie/vereniging zorgt ervoor...

 • dat je Burgerlijk Aansprakelijk verzekerd bent
 • dat je eventueel ook een ongevallenverzekering én rechtsbijstand geniet
 • dat je kosten eventueel worden terug betaald, maar geen enkele organisatie kan daartoe worden verplicht
 • dat je via een informatienota geïnformeerd bent over de doelstelling van de organisatie, de verzekering, de geheimhoudingsplicht, de vergoeding,...

Opgelet: bij het ontvangen van een onkostenvergoeding dien je in hoofde van de vrijwilliger binnen één systeem te blijven. Krijg je bij organisatie X een reële onkostenvergoeding dan kan je niet bij organisatie Y een forfaitaire ontvangen.