Rechten en plichten

Sinds 29 augustus 2006 bestaat er een vrijwilligerswet betreffende de rechten van de vrijwilliger.

" Vrijwilligerswerk is een activiteit die uitgevoerd wordt door een vrijwilliger binnen een organisatie."

Als vrijwilligersorganisatie is het zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van een aantal zaken:

  • Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar kan vrijwilligerswerk doen.
  • Sommige mensen moeten toelating vragen: werklozen aan de RVA, mensen met een uitkering van het ziekenfonds/arbeidsongeschikten aan de adviserende geneesheer, mensen met een leefloon aan hun dossierbeheerder.
  • Iedere vrijwilliger die voor jouw organisatie werkt moet burgerlijk aansprakelijk (BA) verzekerd zijn. (uitgezonderd: feitelijke verenigingen zonder koepel). Een ongevallenverzekering (OV) en rechtsbijstand (RB) wordt aangeraden. 
  • Verenigingen die werken met vrijwilligers kunnen een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen. 
  • De vrijwilligersorganisatie is verplicht om de vrijwilligers over een aantal basiselementen te informeren. Het is voldoende om deze nota uit te hangen, op de website te publiceren,.... Bekijk de informatienota.
  • Een organisatie die onkostenvergoedingen geeft, is verplicht een vrijwilligersregister bij te houden.
  • Een vrijwilliger kan een reële of forfaitaire onkostenvergoeding krijgen. De organisatie/vereniging kan nooit verplicht worden dit te geven. Aan de onkostenvergoeding zijn strikte regels verbonden.

Meer gedetailleerde info vind je op www.vrijwilligerswetgeving.be. Ook hebben we de gratis publicatie "De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger" ter beschikking in Het Punt vzw.

Op 3 april 2009 werd het nieuw decreet betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin goedgekeurd. Meer info over de subsidiëring van autonome vrijwilligersorganisaties? Ga dan naar www.juriwel.be.