Hedendaags vrijwilligerswerk is FLEXIVOL (Gaskin)

 ●Flexibility flexibiliteit

Een flexibele organisatie werkt op maat van de individuele vrijwilliger. Keuzevrijheid geven aan de vrijwilliger staat hierbij centraal. Denken in termen van taken ipv functies: 1 functie (bv. verantwoordelijk voor bar) kan opgesplitst worden in verschillende taken (drank bijvullen, kassa doen, personen bestellen,…), terwijl een taak hierin opnemen veel meer haalbaar is. Het engagement om een functie op te nemen is soms te groot voor één vrijwilliger terwijl één taak opnemen veel meer haalbaar is. Flexibiliteit van de opdracht: van thuis uit, om het even welk uur, combineerbaar met druk gezinsleven vrijwilliger. Bijvoorbeeld een vereniging is op zoek naar een vrijwilliger voor een activiteit op zaterdag terwijl de geïnteresseerde vrijwilliger enkel vrij is op woensdag – samen met de vrijwilliger bekijken op welke manier hij/zij zich alsnog kan inzetten vanuit zijn/haar voorwaardenkader; dit vraagt een aanpassing van de organisatie, eerder dan van de vrijwilliger.

●Legitimacy legitimiteit, imago

Is het vrijwilligerswerk legitiem? Vrijwilligers willen zich nuttig maken, moeten voelen dat hun inzet relevant is. Mensen komen graag naar je toe, op voorwaarde ze dat jouw organisatie/groep kennen en dat jouw organisatie/groep een aantrekkelijk imago heeft. Het imago van je organisatie kan je zelf in de hand werken: zet in op de zichtbaarheid van je organisatie. Communiceer over het doel van de organisatie en over geslaagde activiteiten, over de goede sfeer in de groep,.. naar de buitenwereld toe. Profileer je met een duidelijke, afgebakende identiteit, opdat het duidelijk is waarvoor je organisatie staat. Communiceer daarom een helder, duidelijk, eenvoudig verhaal. Tracht hen dus niet te betrekken met choquerende beelden of verhalen. Wel met de successen die mensen binnen de organisatie hebben behaald, de (tussentijdse) resultaten die zijn bereikt, maar ook met de toffe sfeer in de organisatie, persoonlijke getuigenissen van anderen, enz. Weten mensen dat er vrijwilligers meewerken in jouw organisatie? Maak dit zichtbaar, bijv. via foto's en getuigenissen op de website.

●Ease of acces, eenvoudig toegankelijk

Een eenvoudig toegankelijke organisatie is een organisatie waar zoveel mogelijk drempels zijn weggewerkt. Is er actuele informatie te vinden op het web, Facebook, Twitter (social media!)? Staat de groep open voor vrijwilligers met een andere vorm van engagement? Heeft de buitenwereld het gevoel dat ze welkom is in jouw organisatie? Vraag je eerst af of je groep open staat voor nieuwkomers. Extra vrijwilligers wil iedereen wel. Mensen die een groep vormen, sluiten zich op een gegeven moment ook af voor buitenstaanders. Toegankelijk betekent ook dat de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk zijn gespreid over verschillende mensen: betrokkenheid verhogen bij een grotere groep mensen; gedragenheid creëren. Is er een aanspreekpunt in je organisatie voor vrijwilligers? Iemand die erin slaagt om persoonlijk contact te maken met de mensen, en oprechte interesse toont. Het eerste contact dat een potentiële vrijwilliger heeft met je organisatie moet persoonlijk zijn; neem ook kort na de aanmelding contact op. Meer informeren, meer inspraak, minder hiërarchie, meer betrekken door na een activiteit of vergadering met vrijwilligers wat na te kaarten bij pot en pint.

●Xperiment experiment

Een organisatie met experimenteermogelijkheden voor de vrijwilliger geeft ruimte voor verandering, creativiteit, innoveren en fouten maken. Worden nieuwe projecten ook aan vrijwilligers toegekend? Kan een vrijwilliger alle taken uitproberen? Kunnen vrijwilligers zelf nieuwe ideeën aanbrengen? Worden zij daartoe gestimuleerd?

●Incentives stimulansen, prikkels

Mensen die zich vrijwillig inzetten willen hiervoor de nodige aandacht krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een mail of kaartje bij verjaardagen, na events vragen hoe het geweest is, een bedankmoment organiseren voor alle vrijwilligers, etc. Iemand zet zich vrijwillig in als hij/zij vooruitgang en resultaten ziet. Iemand zet zich vrijwillig in als hij/zij gewaardeerd wordt. Vraag mensen persoonlijk voor een taak of rol op basis van hun kennis, ervaring en persoonlijkheid. Mensen voelen zich vereerd en direct aangesproken koppel terug naar vrijwilligers wat hun aandeel is in de verwezenlijking van de missie van je organisatie Zorg voor taken waarvan het resultaat zichtbaar is.

●Variatie variatie

Vrijer omgaan met taken, gericht en gevarieerd taken verdelen, regelmatig iedereen de kans geven om te wisselen. Zorg dat de taken, functies en rollen heel divers zijn. Voor ieder wat wils.

●Organisation organisatie is vlot

Een vlotte organisatie. Een bureaucratische setting, betutteling en controle zijn uit den boze. Het aanspreekpunt voor vrijwilligers is vlot te bereiken. Er wordt tijdig gecommuniceerd voor een event. Eventuele onkosten van vrijwilligers worden snel terugbetaald.

●Laughs lachen, ontspanning, leuk

Een organisatie waar wordt gelachen en waar het leuk en ontspannen vertoeven is: een van de belangrijkste drijfveren voor vrijwilligers in een vereniging is plezier maken in een gezellige ontmoetingssfeer. Is het plezant in de groep? Zorg dat het werk zelf leuk is om te doen. Zich bewust zijn van de bijdrage van vrijwilligers, de bijdrage appreciëren en er respect voor uitdrukken, meer mogelijkheden creëren voor ontmoeting en samen zijn, zorgen dat de bijeenkomsten aangenaam en gevarieerd zijn.

 

BRON: Socius

Tags: